06 - 426 068 54 info@natuurlijkvoeden.nl

Er zijn aanwijzingen dat hormoon verstorende stoffen een schadelijk effect kunnen hebben op onze gezondheid. Schildklierhormonen zijn van invloed op alle lichaamsprocessen en spelen een essentiële rol bij de stofwisseling in alle cellen. De anticonceptiepil is een synthetisch hormoon en heeft een verstorend effect op de werking van de schildklier. Vaak zijn we ons niet bewust van het effect van milieu factoren, chemicaliën, voedingsmiddelen en consumentenproducten die op elkaar inwerken en wat voor invloed dat op onze schildklier kan hebben. Blootstelling aan deze hormoon verstorende stoffen is bijna altijd aanwezig.

 

Tijdens mijn opleiding heb ik onderzoek gedaan of het gebruik van hormonale anticonceptie invloed heeft op de werking van de schildklier. Vanaf 1960 slikken steeds meer vrouwen de anticonceptiepil. De anticonceptiepil slikken is een zeer betrouwbare methode om zwangerschap te voorkomen. De anticonceptiepil, ook wel de pil genoemd, is de meest gebruikte methode van anticonceptie. Deze is in 1962 door Organon geïntroduceerd

 

Uit ons onderzoek blijkt dat naast het gebruik van anticonceptiemiddelen, vrouwen blootstaan aan veel xeno-oestrogenen uit voeding en milieu, waardoor de hormoonbalans uit evenwicht raakt. Wij hebben geen studies kunnen vinden waaruit blijkt dat in de groep waarbij een hormonale anticonceptie is gebruikt meer oestrogeen dominantie en schildklier problemen aanwezig waren dan bij de groep waarbij geen anticonceptie gebruikt is. Hormonale anticonceptie is een synthetisch hormoon en behoort tot de groep van xeno oestrogenen. We hebben ons verdiept in de effecten op de schilklierfunctie. Met name omdat veel vrouwen die orale anticonceptiemiddelen gebruiken, een subklinische onder functie van de schildklier vertonen en daardoor klachten hebben die vaak niet door bloedonderzoek worden onderkend. Wanneer uit bloedonderzoek wel een hypothyreoïdie blijkt, dan wordt dit meestal behandeld met medicatie. Verder worden tekorten in vitaminen en mineralen niet onderkend, terwijl dit ook effecten heeft op veel processen voor aanmaak en detoxificatie van hormonen. Dit zijn zowel de lichaams-eigen-hormonen, als die uit de anticonceptiepil en xeno-oestrogenen uit voeding en milieu en daardoor klachten kunnen veroorzaken

 

We zijn tot de conclusie gekomen dat hormoon verstorende stoffen de laatste 50 jaar steeds meer zijn toegenomen en er komen nog steeds nieuwe stoffen bij. Er ontbreekt wetenschappelijk onderzoek die schadelijke effecten van de hormoon verstorende stoffen aan tonen bij de mens. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat de effecten van hormoon verstorende stoffen wel schildklierproblemen geven bij dieren.1,2,9,5 Kleine veranderingen in de schildklierhomeostase kunnen de gezondheid beïnvloeden. Er komt nu meer wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van hormoon verstorende stoffen op de schildklierfunctie bij de mens. Het is zeer lastig om onderzoek te verrichten omdat blootstelling altijd aanwezig is.

Stel hier je vraag